Automobilom

Sokolac se nalazi na presjeku magistralnih puteva 19-A i 19. Stranim vozačima u Republici Srpskoj (BiH) potrebna je nacionalna vozačka dozvola, saobraćajna dozvola i polisa osiguranja.

Pomoć na putu

Auto-moto savez Republike Srpske (AMSRS) pruža usluge pomoći na putu, 24 časa dnevno, 365 dana u godini.

Pomoć na putu obuhvata usluge otklanjanja kvara na vozilu, odnosno, ukoliko to nije moguće, prevoza vozila do željenog servisa, radionice ili mjesta prebivališta.

AMSRS obezbjeđuje usluge pomoći na putu svim motorizovanim građanima na teritoriji Republike Srpske, dok je za članove AMSRS i članove inostranih automobilskih i turing klubova, veliki broj ovakvih usluga potpuno besplatan.

Za ostvarivanje prava na pomoć na putu, potrebno je pozvati Operativni centar AMSRS preko jedinstvenog telefonskog broja 1285 (iz fiksne i mobilne mreže).

Takođe, Operativni centar AMSRS daje informacije o stanju i prohodnosti puteva u zemlji, kao i druge relevantne informacije koje su od koristi motorizovanim putnicima za putovanja u zemlji i inostranstvu.

AMSRS

Knjaza Miloša 29 b
78000 Banja Luka
Tel: +387 (0) 51 301 464
Faks: +387 (0) 51 319 163
Call centar: +387 (0) 51 1285
E-mail: infoams-rs@teol.net
Web: www.ams-rs.com

Osiguranje

Zelena karta kao međunarodna potvrda je dokaz kojim se potvrđuje postojanje osiguranja od autoodgovornosti za štete pričinjene trećim licima u inostranstvu.

Motorizovani turisti sa vozilima sa inostranim tablicama koji nemaju zelenu kartu u obavezi su da prilikom ulaska u Republiku Srpsku (BiH) na granici zaključe osiguranje kod domaćih osiguravajućih zavoda.

Na glavnim saobraćajnicama i u većim mjestima pojedine benzinske stanice rade non-stop, svakog dana. Na skoro svim većim benzinskim stanicama moguće je kupiti sve vrste goriva i motornih ulja domaće ili strane proizvodnje. U redovnoj prodaji su sledeće vrste goriva:

BMB95 – bezolovni
MB95 – premium
Dizel D2
Eko 3 dizel
Evrodizel
TNG – auto gas