Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka

71350 Sokolac, Cara Lazara bb
Tel: +387 (0) 57 401 200, faks: +387  (0) 57 401 362
Radno vrijeme: Pon-pet: 08:00 – 16:00 č
Subota: 08:00 – 13:00 h
Web sajt:  www.hypo-alpe-adria.rs.ba

NLB Razvojna banka Banja Luka

Filijala Istočno Sarajevo, Ekspozitura Sokolac
71350 Sokolac, Cara Lazara bb
Tel: +387 (0) 57 448 681, faks: +387  (0) 57 448 681
Web sajt: www.razvojnabanka.com

Nova Banka a.d. Banja Luka

Filijala Istočno Sarajevo, Izdvojeni šalter Sokolac
71350 Sokolac, Cara Lazara bb
Tel: +387 (0) 57 400 390, faks: +387  (0) 57 400 390
Radno vrijeme: Pon-pet: 08:00 – 16:00 č
Subota: 08:00 – 12:00 h
Web sajt:  www.novabanka.com

UniCredit Bank Banja Luka

Filijala Sokolac
71350 Sokolac, Cara Lazara bb
Tel: +387 (0) 57 447 076
Radno vrijeme: Pon-pet: 08:00 – 16:00 č
Subota: 08:00 – 13:00 h
Web sajt:  www.unicreditbank-bl.ba

Bobar Banka a.d. Bijeljina

Filijala Istočno Sarajevo
71350 Sokolac, Cara Lazara 23
Tel: +387 (0) 57 448 824
E-mail: sokolac@bobarbanka.com
Web sajt: www.bobarbanka.com

Podijeli