Unos i iznos konvertibilnih maraka (KM) i stranog novca

Slobodno je unošenje u BiH (RS) efektivnog stranog novca, platnih kartica i čekova koji glase na stranu valutu. Slobodno je iznošenje iz zemlje platnih kartica i hartija od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima.

Strani državljani mogu unijeti neograničenu sumu deviza, a mogu izneti sumu do 10000 EUR. Iznos deviza koji unose prijavljuju cariniku radi dobijanja potvrde na osnovu koje ih mogu vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje. Mogu iznijeti devize koje su podigli sa svog deviznog računa u BiH (RS), uz potvrdu banke. Konvertibilne marke mogu unositi i iznositi do iznosa od 2500 KM po osobi u apoenima od 100 maraka ili manjim, a veća suma od 2500 maraka može se unijeti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke. Ukoliko se istovremeno iznose devize, konvertibilne marke i putnički čekovi, suma ne može biti veća od 10000 EUR.

Lični prtljag

Prema opšte usvojenoj carinskoj praksi, lični prtljag su predmeti odijevanja, lične higijene, ishrane, razna tehnička roba, sportski rekviziti koji su potrebni za to putovanje, lijekovi i slično.

U skladu sa međunarodnom Konvencijom o carinskim olakšicama u turizmu, kao predmet ličnog prtljaga može se uvesti i 1 parfem, 1 toaletna voda, 1 litar žestokog alkoholnog pića, duvanske prerađevine u količini od 200 cigareta ili 50 cigara ili 250 gr duvana ili ukupno 250 gr od svih ovih proizvoda, kao i lijekovi u količini za potrebnu terapiju (za lijek nije potrebno podnositi ljekarski recept).

Zabrane i ograničenja

Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti robu trgovačkog karaktera, oružje i municiju.

Predmeti umjetničke i kulturne vrijednosti mogu se iznositi iz Bih (RS) samo uz dozvolu Ministarstva kulture RS. Lovačko oružje i municiju (u odgovarajućoj količini) mogu se privremeno unijeti u BiH (RC) samo kada se dolazi u organizovani lov u organizaciji ovlašćenih organizacija. Ulovljena divljač i lovački trofeji mogu se iznijeti iz Bih (RS) samo ako je za tu robu izdata propratnica (za divljač), odnosno trofejni list (za trofej).

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
tel. +387 (0) 51 338 485
www.mup.vladars.net
Uprava carina Republike Srpske
Dr.Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
tel. +387 (0) 51 301 290

Podijeli