D an kosidbe – „Romanija 2019“ je mnogo više od manifestacije, ona je čuvar tradicije. Ove godine, u sklopu manifestacije, po prvi put će se održati narodno veselje. Specijalni muzički gost Veljo i bend zabavljaće sve prisutne 29. i 30.06.2019. godine. Kosači će pokazivati svoja umijeća, a sve to uz pjesmu, priču i pouku mlađima.

Moba je bila sveobuhvatan izraz života jedne seoske zajednice,a mi vas pozivamo da se zajedno veselimo, čuvamo srpske običaje i posmatramo jednu pravu seosku mobu na djelu.

„Livada ima mirišljavu kosu koju povjetarac češlja, a kosači šišaju.“

ORGANIZACIONI ODBOR MANIFESTACIJE
DAN KOSIDBE – „ROMANIJA 2019“
Predsjednik OO
Danko Vučetić

Podijeli