Č lanovi Turističke organizacije Sokolac su se danas, 27. 05. 2019. godine, sastali sa članovima EUFOR LOT iz Višegrada. Glavni razlog posjete je bio razgovor o predstojećim dešavanjima na području opštine Sokolac, sa posebnim naglaskom na MOSI igre (Međuopštinske omladinske sportske igre). Mirjana Simović, stručni saradnik u Turističkoj organizaciji, je upoznala članove LOT –a o održavanju manifestacije MOSI igre 2019, kao i o ulozi i aktivnostima Turističke organizacije u pripremama iste. Takođe, članovima LOT-a su predstavljeni turistički potencijali i ostale manifestacije koje se održavaju na području opštine tokom godine, kao i istorija i kultura našeg grada.

Članovi LOT-a iz Višegrada obilaze ostale opštine Republike Srpske i organizacije. Na kraju sastanka su se zahvalili na izdvojenom vremenu, a članovi Turističke organizacije su se zahvalili na interesovanju za rad organizacije i dešavanja u našem gradu, upućujući poziv za skori ponovni susret.

Podijeli