Geografski položaj

Opština Sokolac se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu, u istočnom dijelu Republike Srpske. Prostire se na širokom platou Glasinca, u podnožju planine Romanije, sa nadmorskom visinom od 800 do 1.300 m. Opština Sokolac je jedna od gradskih opština Grada Istočno Sarajevo i sa površinom od 700 km² spada među teritorijalno veće opštine u Republici Srpskoj.

Administrativno graniči sa opštinama Rogatica, Han Pijesak, Pale i Stari Grad, a sjevernim dijelom sa opštinama Olovo i Ilijaš u Federaciji BiH.

Položaj sokolačke opštine određen je geografskim koordinatama između 43°  50ˈ (najjužnija tačka južno od naselja Ozerkovići) i 44° 06ˈ (najsjevernija tačka vrh Palež /1193 m/ sjeverno od Gornjih Drapnića) sjeverne geografske širine i 18° 32ˈ (najzapadnija tačka na Ozrenu, jugozapadno od naselja Vrhovine) i 19° 01ˈ (najistočnija tačka na Devetaku, šuma Bukova gora) istočne geografske dužine (po Griniču).

Opština Sokolac ima povoljan geografski položaj kome su doprinijele savremene drumske saobraćajnice. Nalazi se na raskrsnici magistralnih puteva iz Sarajeva prema Srbiji, Crnoj Gori, i iz Srbije prema Crnoj Gori i prema Jadranskom moru. Preko opštinske teritorije vode magistralni putevi Sarajevo – Podromanija – Sokolac – Zvornik – Beograd (M19) i Podromanija – Rogatica – Višegrad – Užice (M19.3), kao i regionalni put Sokolac – Knežina – Olovo.

Prema orografskim karakteristikama na osnovu činjenice da ovo područje pripada dijelu unutrašnjih Dinarida, prostor opštine Sokolac ima karakteristike brdsko-planinskog područja, gdje dominiraju površi iznad 1000m nadmorske visine. Na području opštine Sokolac prostire se nekoliko visinskih zaravni – polja, među kojima se ističu svojom veličinom Glasinačko polje, Luburić polje i Poljak polje.

Glasinac je blago zatalasana visoravan površine 22 km2 i dužine 7 km, na nadmorskoj visini od oko 870 m sa prostranim livadama i pašnjacima okruženim četinarskim šumama i vrhovima Romanije, Bogovićke planine, Gradine, Rabra, Crnog vrha, Kopita i Kratelja. Neposredno iznad grada Sokolca nalazi se uzvišenje Puhovac koje je značajno po tome što je to područje na kojem se nalazi razvođe između rijeke Prače odnosno Drine, i Bioštice odnosno Bosne.

Položaj opštine Sokolac u Bosni i Hercegovini

Ovo područje je izuzetno zanimljivo za ljubitelje prirodinih ljepota. Malo je predjela na evropskom kontinentu u kojima je očuvana netaknuta priroda u svom punom sjaju kao u ovim krajevima. Lijepa i pitoma brda i planine, visoke ravnice, bistre planinske rijeke i potoci, pružaju planinaru, lovcu, ribolovcu, prolazniku, posjetiocu – turisti ne samo prekrasne vidike i panoramu na veliki broj ostalih planinskih masiva, nego su same po sebi izuzetno atraktivne, što, posebno u ljetnjem periodu, privlači ljude koji žive u grotlu velikih gradova.