Geografski položaj

Opština Sokolac, na širokom platou Glasinca u podnožju planine Romanije, nalazi se u jugoistočnoj Evropi na Balkanskom poluostrvu u istočnom dijelu Republike Srpske između opština Rogatica, Han Pijesak, Pale i Stari Grad, a sjevernim dijelom graniči se sa opštinama Olovo i Ilijaš u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Položaj Sokolačke opštine određen je geografskim koordinatama između 43o 50′ (najjužnija tačka južno od naselja Ozerkovići) i 44o 06′ (najsjevernija tačka vrh Palež / 1193 m / sjeverno od Gornjeg Drapnića) sjeverne geografske širine i 18o 32′ (najzapadnija tačka na Ozrenu, jugozapadno od naselja Vrhovine) i 19o 01′ (najistočnija tačka na Devetaku, šuma Bukova gora) istočne geografske dužine (po Griniču).

Sokolac ima povoljan geografski položaj kome su doprinijele savremene drumske saobraćajnice. Preko opštinske teritorije vodi magistralni put Sarajevo-Podromanija-Sokolac-Zvornik-Beograd i put Podromanija-Rogatica-Višegrad-Užice, kao i regionalni put Sokolac-Knežina-Olovo.

Prema orografskim karakteristikama na osnovu činjenice da ovo područje pripada dijelu unutrašnjih Dinarida, prostor opštine Sokolac ima karakteristike brdsko-planinskog područja, gdje dominiraju površi iznad 1000m nadmorske visine. Na području opštine Sokolac prostire se nekoliko visinskih zaravni – polja, među kojima se ističu svojom veličinom Glasinačko polje, Luburić polje i Poljak polje.

Glasinac je blago zatalasana visoravan površine 22 km2 i dužine 7 km, na nadmorskoj visini od oko 870 m sa prostranim livadama i pašnjacima okruženim četinarskim šumama i vrhovima Romanije, Bogovićke planine, Gradine, Rabra, Crnog vrha, Kopita i Kratelja. Neposredno iznad grada Sokolca nalazi se uzvišenje Puhovac koje je značajno po tome što je to područje na kojem se nalazi razvođe između rijeke Prače odnosno Drine, i Bioštice odnosno Bosne.

Položaj opštine Sokolac u Bosni i Hercegovini

Ovo područje je izuzetno zanimljivo za ljubitelje prirodinih ljepota. Malo je predjela na evropskom kontinentu u kojima je očuvana netaknuta priroda u svom punom sjaju kao u ovim krajevima. Lijepa i pitoma brda i planine, visoke ravnice, bistre planinske rijeke i potoci, pružaju planinaru, lovcu, ribolovcu, prolazniku, posjetiocu – turisti ne samo prekrasne vidike i panoramu na veliki broj ostalih planinskih masiva, nego su same po sebi vanredno atraktivne, što, posebno u ljetnjem periodu, privlači ljude koji žive u grotlu velikih gradova.