U skladu sa Odlukom Organizacionog odbora 56. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara „Sokolac 2019“, načelnik Opštine Sokolac upućuje

JAVNI POZIV

Ovim putem pozivam sve građane opštine Sokolac da daju svoj doprinos u organizaciji 56. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara „Sokolac 2019“. Pokažimo da smo dobri domaćini i uzvratimo gostoprimstvo koje su drugi ukazali našim sportistima.

Svi građani koji žele da iznajme slobodan stambeni prostor za smještaj učesnika 56. MOSI (kuća, sprat kuće, stan, sobe i dr.) mogu se prijaviti kod Komisije za smještaj i ishranu i to u kancelariji JU Turistička organizacija „Sokolac“ u zgradi Opštine Sokolac, na drugom spratu, svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova ili putem telefona 057 444 822.

56. MOSI „Sokolac 2019“ će se održati od 03.07.-07.07.2019. godine i neophodno je obezbijediti adekvatan smještaj za oko 3000 učesnika. Konačnu cijenu smještaja odrediće Skupština MOSI igara, a ista će se kretati oko 12,00 KM po krevetu za jednu noć.

Organizacioni odbor će formirati Komisiju koja će obići ponuđene smještajne kapacitete i izvršiti odabir, a sa građanima čije ponude za smještaj budu odabrane, zaključiće se ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA 56.MOSI
mr Milovan Bjelica

Podijeli