U skladu sa Odlukom Organizacionog odbora 56. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara „Sokolac 2019“, načelnik Opštine Sokolac i predsjednik Organizacionog odbora upućuje

JAVNI POZIV

Ovim putem pozivam vlasnike ugostiteljskih objekata iz Sokoca da uzmu učešće u organizovanju ishrane za učesnike 56. MOSI igara, koje će se održati u našem gradu od 03.07.-07.07.2019. godine. Ukoliko ste zainteresovani za pružanje ove usluge, možete se prijaviti Komisiji za smještaj i ishranu u kancelariji JU Turistička organizacija „Sokolac“, koja se nalazi u zgradi Opštine na drugom spratu, svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova ili putem telefona 057 444 822.

Konačnu cijenu obroka odrediće Skupština MOSI igara, a iste će se kretati oko 6 KM za doručak, oko 12 KM za ručak i oko 10 KM za večeru. Kod Komisije za smještaj i ishranu možete preuzeti primjerak jelovnika koji je predviđen za ishranu učesnika 56. MOSI igara.

Organizacioni odbor će formirati Komisiju koja će obići ugostiteljske objekte i na osnovu uvida izvršiti izbor najadekvatnijih ponuđača. Sa izabranim ponuđačima zaključiće se ugovor kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA 56.MOSI
mr Milovan Bjelica

Podijeli