Manifestacija „Zima u Istočnom Novom Sarajevu“ biće organizovana od 16. decembra do 27. januara 2018. godine na lokalitetu ispred sportske dvorane u ovoj opštini.Radno vrijeme trajanja marketa je od 09 do 12 i od 16 do 22 sata.

Opština Istočno Novo Sarajevo raspisala je Javni poziv za sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju namjeru da izlažu i prodaju proizvode u zato predviđenim drvenim kućicama dimezija 2,5×2 metra sa osiguranim električnim priključkom, da se prijave najkasnije do 11. decembra 2017. godine. U zakup se daje 15 drvenih kućica.

Prijavu za učešće na manifestaciji zaintersovana fizička i pravna lica mogu pronaći na zvaničnoj stranici Opštine Istočno Novo Sarajevo.

Cilj poziva je da se prikupe što raznovrsnije ponude: pokloni, ukrasi, rukotvorine, domaći proizvodi, ljekovito bilje, med, džem i slično, kao i ostali proizvodi/usluge koji su prilagođeni prazničnom raspoloženju.

Podijeli