Jezik

Zvanični jezik u Republici Srpskoj je srpski, koji pripada grupi južnoslovenskih jezika. U službenoj upotrebi je ćirilično pismo, a veoma je rasprostranjeno i latinično pismo, jer se oba pisma uče u školi.

Srpska ćirilica se sastoji od trideset slova. U obliku u kakvom se danas koristi, srpsku ćirilicu je uobličio Vuk Stefanović Karadžić. Ovo pismo se koristi u srpskom jeziku zajedno sa srpskom latinicom.

Glavna karakteristika srpske ćirilice je da je fonetična, što znači da svakom slovu odgovara tačno jedan glas, i kao takva je jedinstvena u svijetu. Za učenje čitanja tekstova na srpskom jeziku je dovoljno da se nauči trideset slova, a nije neophodno da se uče brojna pravila pisanja i izuzeci. Fonetičnost srpske ćirilice najbolje oslikava maksima kojim se Vuk Karadžić vodio sastavljajući je: Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano.

Jezici i pisma nacionalnih manjina u službenoj su upotrebi u područjima u kojima one žive. Strancima za komunikaciju preporučujemo engleski, a nemački, francuski i ruski jezik su manje zastupljeni.