JU Turistička organizacija „Sokolac“ objavljuje

Konkurs za izbor najljepših fotografija
sa teritorije opštine Sokolac

Tema fotografija mogu biti istorijske, kulturne, prirodne i druge znamenitosti opštine Sokolac kao što su: kulturno-istorijski spomenici, vjerski objekti, običaji, ulice, seoski pejzaži i sve ono što po vašem mišljenju predstavlja ljepotu i specifičnost naše opštine.

Zainteresovani za učešće svoje fotografije od minimalno 5 Mpx mogu da pošalju na mejl organizatora takmičenja tosokolac@gmail.com, najkasnije do 30.10.2019. Molimo Vas da putem mejla dostavite i sljedeće podatke: ime, prezime, adresu i broj telefona, naziv fotografije i mjesta na kom je snimljena.

Glasanje će se odvijati putem facebook stranice Turističke organizacije „Sokolac“ u periodu od 01.11.2019. do 30.11.2019, a nakon završenog glasanja i proglašenja pobjednika planirana je izložba najzanimljivijih radova.

Fotografija može biti snimljena foto aparatom ili mobilnim telefonom.

Učesnik mora biti autor ili nosilac autorskih prava za fotografije koje prijavljuje na konkurs. Jedan autor može poslati pet fotografija na konkurs. Nije dozvoljeno dodavanje loga, logotipa, vodenog žiga i sličnih oznaka na fotografijama.

Organizator se obavezuje da, u sličaju korišćenja fotografija, vidljivo označi autora.

Autor se odriče naknade za reprodukovanje radova na sajtu, facebook stranici, publikacijama, katalozima, plakatima i drugim štampanim materijalima JU Turistička organizacija „Sokolac“.

Radovi dostavljeni organizatoru, radi učešća na konkursu se ne vraćaju. Autori ustupaju svoje fotografije na korišćenje JU Turistička organizacija „Sokolac“ i odriču se prava na bilo kakvu finansijsku ili drugu naknadu.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i sl. prispjelih i objavljenih fotografija.

Slanjem fotografija na foto konkurs, prihvataju se uslovi navedeni u prethodnim stavkama. Za tri fotografije koje dobiju najviše glasova pratilaca stranice predviđene su odgovarajuće nagrade.

O vremenu i mjestu preuzimanja nagrada, pobjednici će biti naknadno obavješteni.

Želimo Vam mnogo sreće!

Podijeli