O bavještavamo vlasnike ugostiteljskih objekata da je krajnji rok za prijavu za organizovanje ishrane za učesnike 56. MOSI „Sokolac 2019“ 12.6.2019. godine do 15.00 časova. Koristimo priliku da još jednom pozovemo sve zainteresovane da se prijave.

Konačne cijene obroka, usvojene na Skupštini MOSI su 6 KM za doručak, 12 KM za ručak i 10 KM za večeru. Kod Komisije za smještaj i ishranu možete preuzeti primjerak jelovnika koji je predviđen za ishranu učesnika.

Prijavu možete izvršiti kod Komisije za smještaj i ishranu, u kancelariji JU Turistička organizacija „Sokolac“ u zgradi Opštine Sokolac, na drugom spratu, svakim radnim danom od 7.00-15.00 časova ili putem telefona 057 444 822.

ORGANIZACIONI ODBOR
56.MOSI „SOKOLAC 2019“

Podijeli