Geografski položaj, nadmorska visina i klima bili su determinirajući faktori u formiranju oblika i sadržaja biljnih i životinjskih sadržaja na ovim prostorima.

Uz riječne tokove formirane su šikare i šumarci, pogodna mjesta za život i razmnožavanje brojnih životinjskih vrsta: močvarica, zečeva, lisica i divljih svinja, a u visokim i mješovitim šumama je brojna populacija vukova, mrkog medvjeda, srneće divljači, divljih mački, kuna… Životinjski svijet upotpunjuje određeni broj ptica (orlovi, jastrebovi, sove). Raznolikost i brojnost životinjskih vrsta, uz očuvanu prirodnu okolinu dobri su preduslovi za dalji razvoj lovnog turizma na čitavom prostoru opštine.

Ovdašnje Šumsko gazdinstvo „Romanija“ gazduje sa dva lovišta: lovište „Romanija“ sa površinom od 12 772 hektara i privredno-sportskim lovištem „Glasinac“ na površini od 62 136 hektara. Za potrebe lova na krupnu divljač izgrađene su četiri visoke čeke i veliki broj drugih lovnih objekata kojima se upotpunjuje ukupna ponuda za rekreativno bavljenje sportskim lovom. U neposrednoj blizini Sokoca izgrađen je „gater“ namjenjen za trenažu i organizovanje „ utakmica“ pasa goniča na divlje svinje. Udruženje lovaca „Glasinac“ , u sedam sekcija, okuplja oko trista sportskih lovaca koji svojim aktivnostima pokrivaju čitavo područje opštine pri čemu posebnu pažnju poklanjaju očuvanju i unapređenju fonda divljači i čuvanju prirodne okoline i života u njoj.

Na osnovu analize stanja u lovištima i odgovornosti u organizovanju sportskog lova, može se zaključiti da postoje svi preduslovi za dalji razvoj lovnog turizma. Posebnu pažnju zavređuje saradnja između upravljača lovišta ŠG „ Romanija“ i Udruženja sportskih lovaca „ Glasinac“, kao i saradnja sa susjednim udruženjima, a posebno sa lovcima iz Lazareva. Druženja i zajednički lov zaljubljenika u lov i prirodu su tradicija i dio planiranih aktivnosti na unapređenju fonda divljači i lovnog turizma.

Sarajevsko – romanijska lovna regija

Prostire se na područiju grada Istočno Sarajevo, te opština Han Pijesak i Kalinovik. Obuhvata 9 lovišta, i to: Zagorje, Treskavica, Pale, Jahorinski zabran, Istočno Sarajevo, Glasinac, Trnovo, Visočnik i posebno lovište Romanija.

Lovišta u ovoj regiji su planinskog tipa.

Vrste divljači u ovoj regiji su: medvjed, srneća divljač, vuk, divlja svinja, lisice, divlja mačka, kuna zlatica,kuna bjelica, jazavac, jarebica, prepelica, jastreb, veliki tetrijeb itd.

Podijeli