O TOS-u

Turistička organizacija opštine Sokolac osnovana je Odlukom Skupštine opštine Sokolac, 20.aprila 2012.godine, a zvanično je upisana u sudski registar u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu dana 06.07.2012.godine.

Turistička organizacija je osnovana u cilju vršenja poslova razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrijednosti, te promocije i unapređenja turizma na teritoriji opštine Sokolac.

Turistička organizacija opštine Sokolac obavlja sledeće poslove:

 • Promocija turizma jedinice lokalne samouprave
 • Unapređenje i promocija izvornih vrijednosti opštine Sokolac, kao što su tradicija, običaji, etnološko blago
 • Stvaranje pretpostavki za valorizaciju turističkih resursa opštine
 • Saradnja i koordinacija sa privrednim subjektima koji obavljaju turističku djelatnost ili ostale djelatnosti koje su direktno ili indirektno povezane sa turističkom djelatnošću, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja razvoja turizma i njegove promocije u okviru strategije razvoja opštine
 • Promocija i organizovanje kulturnih, umjetničkih i sportskih i drugih skupova i manifestacija koje doprinose razvoju turističke ponude opštine
 • Podsticanje razvoja područja opštine koja nisu uključena ili su nedovoljno uključena u turističku ponudu opštine
 • Podsticanje i organizacija aktivnosti usmjerenih na zaštitu i održavanje kulturno- istorijskih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu
 • Organizovanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanje turističkog okruga i zaštite životne sredine na području opštine
 • Izrade programa i planova promocije turizma u skladu sa strategijom promocije turizma i programskih aktivnosti turističke organizacije
 • Realizovanje programa boravka studijskih grupa, pružanje ostalih servisnih informacija i usluga turistima
 • Saradnja sa udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma
 • Saradnja sa drugim turističkim organizacijama u Republici Srpskoj
 • Sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističke ponude na teritoriji opštine
 • Prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista