Lijepa vijest danas sa terena Romanije, a vezano za inicijativu Planinarskog društva „Glasinac“ za pokretanje postupka o proglašenju zaštićenog područja park šume „Romanija“ koja je u januaru 2017. godine pokrenuta i upućena JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac.

Na osnovu donešenih zaključaka sa ranije održanog sastanka danas je Komisija tehničkih direktora ŠG“Romanija“ Sokolac, ŠG „Jahorina“ Pale, Referenta za zaštitu i certifikaciju šuma iz JPŠ „Šume RS“, te člana Upravnog odbora Planinarskog društva „Glasinac“ Miroslava Divčića, izašla na teren kako bi se definisale površine i utvrdile granice za zaštićeno područije navedenog parka prirode.

Podijeli