ORGANIZATOR

Javna ustanova Turistička organizacija „Sokolac“ – Sokolac

TEMA
„ZIMSKA FANTAZIJA NA ROMANIJI“

Ako volite zimske čarolije, prazničnu atmosferu, imate omiljena mjesta, pejzaže i lokalitete koji Vas inspirišu i želite da Vaše uspomene podijelite sa nama, prijavite se na Foto Konkurs i postanite dio priče o izboru za najljepšu zimsku fotografiju. Učesnicima se ostavlja sloboda da, u skladu sa zadatom temom, izraze svoje ideje i ispolje kreativnost.

CILj KONKURSA

Promocija Zimske sezone na Romaniji.

OSNOVNE PROPOZICIJE

• Na Foto konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina, iz zemlje i inostranstva, a učešće je besplatno.
• Na konkursu ne mogu učestvovati zaposleni u TOS-u, kao ni članovi njihovih porodica.
• Poslate fotografije ostaju u trajnom vlasništvu Turističke organizacije „Sokolac“ – Sokolac.
• Fotografije koje na sebi imaju potpis autora neće biti prihvaćene. U tom smislu, molimo Vas da obilježene fotografije na ovaj način ne šaljete.
• Fotografije koje su prodate drugom licu ili korišćene u druge marketinške, humanitarne ili druge svrhe ne mogu biti dio konkursa.
• Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume bez prethodnog obavještavanja učesnika.

PROPOZICIJE ZA FOTOGRAFIJE

• Fotografije Vaših omiljenih mjesta, pejzaža, lokaliteta trebaju biti napravljene isključivo na teritoriji opštine Sokolac.
• Autori mogu da konkurišu sa crno-bijelim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno 3 (tri) fotografije.
• Maksimalna veličina fotografije može biti 5 MB.

PRIPREMA I OBILjEŽAVANjE FOTOGRAFIJA

• Fotografije trebaju biti izvorne, bez intervencije u vidu montaže ili grafičke obrade dijela, koje mijenjaju kompoziciju i elemente. Nije dozvoljena obrada fotografije, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta.
• Svi radovi trebaju biti propisno obilježeni, tako što uz svaki rad autor dostavlja svoje ime i prezime, naziv fotografije, lokaciju i broj telefona prilikom prijavljivanja.

TRAJANjE KONKURSA I DOSTAVA FOTOGRAFIJA

• Rok za slanje radova je od 20.01-01.03.2021. godine
• Prijave i radovi šalju se elektronskom poštom na adresu: tosokolac@gmail.com

IZBOR FOTOGRAFIJA

• Ove godine izabraćemo najljepše fotografije na sljedeći način:
po mišljenju stručnog žirija (jedna fotografija) i
po izboru pratilaca FB stranice TOS (jedna fotografija).
• Stručni žiri će sačinjavati tri člana iz oblasti likovne umjetnosti i fotografije.
• Pratioci FB stranice Turističke organizacije „Sokolac“ – Sokolac će svojim lajkovima (glasovima) glasati za svog favorita u vremenskom periodu od
02.03.-10.03.2021. godine

AUTORSKA PRAVA

• Svaki učesnik konkursa mora biti autor ili nosilac autorskih prava za fotografiju koju prijavljuje na konkurs.
• Organizator se obavezuje da u slučaju korišćenja fotografija, vidljivo označi autora.
• Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu, publikacijama, katalozima, plakatima i drugum štampanim materijalima Turističke organizacije „Sokolac“ – Sokolac.
• Radovi dostavljeni organizatoru radi učešća na konkursu za izbor najljepše fotografije se ne vraćaju. Autori ustupaju svoje fotografije na korišćenje Turističkoj organizaciji „Sokolac“ – Sokolac i odriču se prava na bilo kakvu finansijsku ili drugu naknadu.
• Organizator ne snosi odgovornost za eventualna kopiranja, neovlašteno objavljivanje i sl. prispjelih i objavljenih fotografija.
• Sve prijavljene fotografije ne smiju kršiti autorska prava ili pravo na privatnost bilo kojeg trećeg lica. Nije dozvoljeno dodavanje logo-a, logotipa, vodenih žigova i sličnih oznaka na fotografijama.
• Organizator može koristiti prispjele radove u svrhu promocije, bez plaćanja naknade, zadržavajući pravo prilagođavanja, aranžiranja, izmjene ili obrade fotografije (u smislu pripreme za objavu) bez dodatnog odobrenja ili saglasnosti autora.
• Autori su saglasni da njihove fotografije budu objavljene na sajtu, na društvenim mrežama i štampanim medijima TOS-a sa jasnom naznakom ko je autor fotografije i svojim učešćem prihvataju uslove konkursa.
• Uzimanjem učešća u Konkursu, učesnici prihvataju pravila Konkursa i iskazuju saglasnost da Organizator ima pravo na eksploataciju svih podataka poslatih elektronskom poštom, bez naknade bez bilo kakvih ograničenja i bez obaveze pribavljanja dodatnih saglasnosti.
• Konkurs može biti prekinut u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti o čemu će učesnici biti obavješteni putem FB stranice TOS-a.

INFORMACIJE I KONTAKT

• Po završenoj konkursnoj proceduri proglasićemo najuspješnije autore putem FB stranice TOS-a.
• O vremenu i mjestu preuzimanja nagrada, pobjednici će biti naknadno obavješteni.
• Sva pitanja vezana za nagradni foto-konkurs možete postaviti na broj 057/444-822 ili slanjem mejla na tosokolac@gmail.com.

IzvorSRNA
Podijeli