Pozivni brojevi

Pozivni telefonski broj za Sokolac u domaćem (nacionalnom) saobraćaju je 057.

Pozivni telefonski broj za Bosnu i Hercegovinu (Republiku Srpsku) u međunarodnom saobraćaju je 387.

Za pozivanje Sokoca iz inostranstva treba okrenuti odgovarajući međunarodni kod, npr. 00 (+), potom pozivni broj za BiH (RS) 381 i pozivni broj grada (bez početne 0) 57.

Za pozivanje inostranstva iz Sokoca treba okrenuti međunarodni kod 00 (+), zatim pozivni broj zemlje, pozivni broj grada (bez 0) i, na kraju, telefonski broj pretplatnika.

Važni telefoni

Centar za obavještavanje – 121
Centar za obavještavanje u vezi sa zaštitom stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i o svemu značajnom za odbranu grada i zemlje.

Policija – 122
Operativno policijsko dežurstvo CSB, 24 časa prima hitne pozive na području svih opština RS

Vatrogasci – 123
Dežurna služba Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice, 24 časa dnevno prima pozive na području svih opština RS

Hitna pomoć – 124
Zdravstvena služba, 24 časa dnevno prima pozive za pomoć bolesnicima u teškom zdravstvenom stanju na području svih opština RS

Tačno vrijeme – 125

Predaja telegrama telefonom – 1202

AMSRS pomoć na putu – 1285
Pružanje informacija, šlep služba i pomoć na putevima Republike Srpske.

Telefonski imenik

+387 (0) 51 1185 (privatni i poslovni korisnici, jedan podatak po pozivu)
www.mtel.ba/imenik (privatni i poslovni korisnici, telefonski imenik na internetu)

Fiksna telefonija

Telekom Srpske

Info centar:  0800 50 000
Prijava telefonskih smetnji:  +387 (0) 51 1275
Brojevi telefonskih pretplatnika: +387 (0) 51 1185 (00-24č)
Naručivanje buđenja: +387 (0) 51 1401 (00-24č)
Provjera buđenja: +387 (0) 51 1402 (00-24č)
Otkazivanje buđenja: +387 (0) 51 1403 (00-24č)
Razna obavještenja: +381 11  9812 (00-24č)
Adresa:  Vuka Karadžića 6, 78000 Banja Luka, korisnicka.podrska@mtel.ba  www.mtel.ba

Izvršna jedinica Istočno Sarajevo

Adresa: Cara Lazara bb, 71 350 Sokolac
Tel: +387 (0) 57 448 123
Faks: +387 57 (0) 448 200
E-mail: ij.sa@mtel.ba

Opština Sokolac

Centrala:   +387 (0) 57 448 712, +387 (0) 57 448 713, +387 (0) 57 448 714

Kabinet načelnika opštine

Tel: +387 (0) 57 448 056
Faks: +387 (0) 57 448 646
E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net
www.milovanbjelica.com

Kabinet predsjednika Skupštine

Tel: +387 (0) 57 448 715
Faks: +387 (0) 57 448 336
E-mail: bojanamarkovic@opstinasokolac.net

Opština Sokolac – servisne informacije

Policija: +387 (0) 57 400 900 / Lokal 122
Vatrogasna služba: +387 (0) 57 448 359 / Lokal 123
Služba hitne pomoći: +387 (0) 57 448 543 / Lokal 124
Komunalna policija: +387 (0) 57 448 483
Osnovni sud: +387 (0) 57 448 113
Elektrodistribucija RJ Sokolac: +387 (0) 57 448 608, +387 (0) 57 448 191
ŠG Romanija Sokolac: +387 (0) 57 448 529
JKP „Vrelo Bioštica“: +387 (0) 57 448 140
JKP „Romanijski božur“: +387 (0) 57 448 308
Veterinarska stanica: +387 (0) 57 448 116
Auto moto društvo Sokolac: +387 (0) 65 950 780, +387 (0) 65 822 200
Civilna zaštita Sokolac: +387 (0) 57 400 730
Autobuska stanica Sokolac: +387 (0) 57 448 270
Info centar Sokolac: +387 (0) 57 448 206
Pošta Sokolac: +387 (0) 57 448 752, +387 (0) 57 405 100
Telekom Sokolac: +387 (0) 57 448 123
JU „Turistička organizacija Sokolac“: +387 (0) 57 444 822
Psihijatrijska bolnica Sokolac: +387 (0) 57 448 412
Toplane Sokolac: +387 (0) 57 444 234
Osnovna škola Sokolac: +387 (0) 57 448 573
Srednja škola Sokolac: +387 (0) 57 400 670

Podijeli