Bioštica je reka u istočnom dijelu Republike Srpske, Bosna i Hercegovina.

Duga je oko 30 km. Bioštica izvire ispod planine Devetak kod sela Knežina u opštini Sokolac.

Rijeka Bioštica, sa pritokama Kruševicom, Dobračom i Razmjenom i Kaljina sa pritokama Čerešnicom, Girskim potokom, Sirovinskim potokom i Blatnicom, ulivaju se u Krivaju, na području opštine Olovo.

Bioštica je, kao i njene pritoke, bogata ribom, najviše potočnom pastrmkom i lipljenom.

Podijeli