Stećci (jednina: stećak ili stojećak kamen, kam, biljeg, mramor) su srednjovekovni nadgrobni spomenici u obliku velikih kamenova, ponekad sa uklesanim slikovnim ukrasima ili natpisima. Pouzdano se zna da su u srednjem vijeku stećke podizali i pravoslavci i katolici i pripadnici bogumilske crkve.

Nadgrobnih biljega iz srednjeg vijeka ima na Glasincu i njegovoj okolini u velikom broju. Nadgrobnici većinom imaju oblik „ stećka na šljeme“ , zatim su zastupani ponajviše oblici „kamen“ i „ široka ploča“. Među stećcima ima jedan „na šljeme“ osobito lijepih razmjera, bez pisma i šara, ali sa urezanim krstom optočenim kolutom. Nekropola u Košutici broji 42 stećka, u Barama ih je 80, Luburić polju 103. Stručnjaci procjenjuju da je na području Glasinca više od deset hiljada tih starih grobova, od kojih mnogi imaju i svoje kamene biljege. Na Crkvini ima oko sto nadgrobnika. Jedan kamen ima natpis. Dio kamenog obeliska sa Crkvine na Glasincu ugrađen je u pod zvonika crkve Sv. proroka Ilije.

Nekropola u Luburić polju

Nekropola u Luburić polju, opština Sokolac, nalazi se na listi 30 srednjovjekovnih nekropola stećaka koje su 2016. godine proglašene Svjetskom baštinom UNESCO-a.

Nekropola je i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. U selu Košutica udaljenom od Sokoca oko 6 km zračne linije u pravcu sjeveroistoka na prostranom predjelu Luburić polja smještene su dvije nekropole sa stećcima, međusobno udaljene oko 150 metara vazdušne  linije. Prva nekropola je na lokalitetu Ploče, druga nekropola nalazi se na lokalitetu Bare. Prva nekropola – lokalitet Ploče broji 51 stećak, a druga lokalitet Bare, broji 83 stećka.

Podijeli