Ove godine Bosna i Hercegovina slavi jubilej „130. godina od početka arheoloških iskopavanja na Glasincu“, jer ona predstavljaju začetke arheologije kao moderne naučne discipline i profesionalnih naučnih istraživanja u našoj zemlji. Arheološki materijal pronađen na ovim lokalitetima daje evropsku dimenziju kulturnoj baštini koja više nije samo od lokalnog značaja već i regionalnog. U prilog tome svjedoči i brojan arheološki materijal od koga su možda najpoznatija Glasinačka kultna kolica danas pohranjena u Prirodno-istorijskom muzeju u Beču.

Turistička organizacija „Sokolac“, tokom 2018. godine, realizova će projekat pod nazivom: „Glasinac – na raskrsnici kultura“, finansiran od strane Ministarstva civilnih poslova BiH u iznosu od 10.000 KM. Sredstvima od ovog projekta nabavljen je profesionalni fotografski aparat, a u nastavku realizacije planirana su arheološka istraživanja na Crkvini u Bjelosavljevićima.

Prethodne godine Turistička organizacije je uspješno realizovala i projekat pod nazivom: „Pećinska staništa na Glasincu – tragovi prvih kultura i umjetnosti na tlu BiH“, koji je takođe finansiralo Ministarstvo civilnih poslova BiH u iznosu od 6.000 KM. Realizacijom projekta obezbijeđen je jedan prenosni računar – laptop i izvršena su arheološka istraživanja na lokalitetu Pećina pod lipom, Knežina, Sokolac.

U narednom periodu, kako navode iz Turističke organizacije Sokolac radiće se na promociji prirodnih ljepota i znamenitosti Sokoca i našega kraja. Planirano je da se rade reportaže u selima na području naše opštine, kako bi se napravio korak više ka promociji seoskog turizma.

PišeSvjetlana Rajić
Podijeli