Dana 02.07.2018. godine u Sokocu će biti otvorena izložba pod nazivom „STEĆCI-svjetska baština“. Organizatori izložbe su UNESCO, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Opština Sokolac i TO Sokolac.

Izložba je informativno-edukativnog karaktera i sastoji se od dvadeset panoa sa fotografijama i tekstom o stećcima upisanim na Listu svjetske baštine. Namjera je da ova izložba bude postavljena u devetnaest opština a opština Sokolac je prva u nizu, tako da naši sugrađani imaju priliku da je prvi pogledaju i prošire svoje znanje o kulturno-istorijskom naslijeđu kojim naša zemlja raspolaže.

U 12:00 časova planirano je da predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH i Opštine Sokolac obiđu lokalitet Luburić polje gdje se nalaze dvije nekropole sa stećcima koje su 2016. godine proglašene Svjetskom baštinom UNESCO-a. Nekropole su udaljene jedna od druge 150 metara. Prva od dvije nekropole je evidentirana pod nazivom Ploče a druga pod nazivom Bare. U centru tuluma na kome leži prva nekropola uočava se udubljenje kvadratne osnove za koje se pretpostavlja da je mjesto nekog srednjovjekovnog objekta. Ostaje nam nada da će neka buduća vremena donijete bolje prilike za ozbiljnija arheološka istraživanja ovog ali i ostalih istorijskih lokaliteta na teritoriji naše opštine. Do tada, imamo obavezu da očuvamo stećke, kao rijetke i vrijedne spomenike, za buduće generacije ali i da širimo priču o njima kao o okamenjenim svjedocima vremena i van granica naše zemlje.

U 13:00 časova je otvaranje izložbe koja će biti postavljena u sali Visoke škole za uslužni biznis u ul. Cara Lazara. Ulaz je slobodan i svi koji su željni da prošire svoja znanja i bolje upoznaju kulturno-istorijsko naslijeđe naše zemlje su dobrodošli.

Podijeli