Pećina iz koje nastaje vrelo Bioštice, ispod planine Kravarevice, zaštićena je zakonom kao specijalni geomofološki rezervat.

Na kilometar od manastira u Knežini je i neistražena pećina sa tri ulaza za koju mještani kažu da je bogata pećinskim nakitom i da je u njoj jezero. Iz jednog od ulaza u pećinu ističe rijeka Bioštica.

Geomorfološka je turistička vrijednost opštine Sokolac. Geomorfološki je spomenik prirode.

Podijeli