Strani državljani u Bosnu i Hercegovinu (Republiku Srpsku) ulaze sa važećim  pasošima i vizama, koje izdaju diplomatsko – konzularna  predstavništva Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

Za ulazak u Bosnu i Hercegovinu (Republiku Srpsku) nisu potrebne vize državljanima sledećih država:

a) Za sve vrste pasoša do 90 dana: Albanija, Andora, Argentina, Australija,Austrija,Belgija, Brazil, Bugarska, Crna Gora, Češka, Čile, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gvatemala, Holandija,Honduras, Hrvatska, Irska, Island, Izrael, Italija, Japan, Kostarika, Republika Koreja, Kanada, Katar, Kipar, Kuvajt, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malezija, Malta, Malteški red, Meksiko, Monako, Nikaragva, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Panama, Paragvaj, Poljska, Portugal, Rumunija, SAD, Salvador, San Marino, Singapur, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Urigvaj,Vatikan, Velika Britanija, Venecuela.

b) Za diplomatske i službene pasoše: Bahrein, Egipat, Iran, Jordan, Kina, Kuba, Oman, Pakistan, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Moldavija, Kazahstan

v) Državljani sledećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu (Republiku Srpsku) sa putnom ispravom ili valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:

– države članice Evropske Unije,
– države potpisnice Šengenskog sporazuma,
– Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Vatikan i Švajcarska.

Stranac može ući u BiH (RS) ako ispunjava osnovne opšte uslove za ulazak, odnosno mora posjedovati važeću putnu ispravu, važeću vizu za ulazak, boravak ili prelazak preko teritorije BiH, ako u BiH ne ulazi po bezviznom režimu ulaska ili odobrenja boravka propisano Zakonom.

I  Opšti uslovi za izdavanje viza građanima država koje podležu viznom režimu

1. Kopija važeće pasoša/putovnice od podnositelja (pasoš mora važiti najmanje 3 mjeseca od datuma povratka iz BiH),
2. Zahtjev za izdavanje vize (završen i potpisan),
3. Fotografiju veličine 3,5 x 4,5 cm,
4. Kopija važeće boravišne vize (dozvola boravka mora važiti najmanje 3 mjeseca od datuma povratka iz BiH)

II  Pored gore navedenih, sljedeće stavke moraju biti predstavljene

a) Ako putujete kao turista:

1. Original vaučer putničke agencije, sa potvrdom  koja navodi da je putovanje plaćeno u cijelosti,
2. Izvod zadnjeg bankovnog izvještaja (dokazuje sredstva za izdržavanje)
3. Putničko osiguranje za period boravka u BiH
4. Potvrda o zaposlenju ili pohađanju škole,
5. Kopija povratne karte

b) Ako posjećujete prijatelje i / ili rodbinu:

1. Original ovjerenog pozivnog pisma od osobe(a) koju podnositelj namjerava posjetiti

c) Ako ste na poslovnom putovanju:

1. Pismo od poslodavca navodeći svrhu putovanja u Bosnu i Hercegovinu
2. Original ovjerenog pozivnog pisma kompanije u Bosni i Hercegovi

d) Ako ste u tranzitu:

1. Dozvolu ulaska / viza za sljedeću zemlju odredišta, nakon tranzitiranja BiH
2. Prevozna dokumentacija: autobuska ili željeznička karta;
3. ako putujete automobilom: dokumenti o registraciji, dokaz o legalnom posjedovanju automobila, dokumentacija o osiguranju (zeleni karton koji omogućava dodatne dokaze o osiguranju – potrebno je kontaktirati osiguravajuću agenciju.

III  Naknada

1. Bankovna uplatnica na iznos
2. EUR 31er 90  days  – EUR 72,00

-jednokratna ulazno-izlazna viza do 30 dana (viza C) — 31,00 EUR
-višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana (viza C) – 57,00 EUR
-višekratna ulazno-izlazna viza preko 90 dana (viza D) – 72,00 EUR.

IV Dodatna dokumentacija koju zatraži ovlašteno službeno lice Ambasade

Za maloljetne osobe:

Zahtjev za izdavanje vize za maloljetnu osobu, oba roditelja moraju potpisati  i podnijeti lično, i uz svu potrebnu dokumentaciju dostaviti saglasnost za izdavanje vize za maloljetno dijete, kopiju važećih putnih isprava i boravišnih viza.

-Ako jedan roditelj nije u mogućnosti potpisati Zahtjev, on/ona mora dostaviti pismo saglasnosti, zajedno sa kopijom putne isprave.
-Dozvola (saglasnost) od oba roditelja za putovanje djeteta original ili ovjerena kopija.
-Rodni list djeteta koji pokazuje imena oba roditelja, original ili ovjerena kopija.

V  Ostali uslovi za izdavanje viza građanima država koje podležu viznom režimu

Pored ispunjavanja osnovnih opštih uslova potrebno je i ispunjavanje ostalih uslova koji se odnose na posjedovanje dovoljnih sredstava za izdržavanje tokom planiranog boravka stranca u BiH i za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva za zdravstvenu zaštitu, te na posjedovanje dokumenata ili dokaza ili pružanje informacija na temelju kojih se može razumno zaključiti o razlogu i uslovima namjeravanog boravka, ako je to moguće i potrebno, te da ima potvrdu o vakcinaciji ako dolazi sa područja na kojem vlada epidemija zarazne bolesti.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u BiH iznosi 150,00 KM ( ili u protivvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Dokazi o posjedovanju sredstava za izdržavanje su:

a) gotov novac u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti,
b) vidovi bezgotovinskog plaćanja ili podizanja sredstava ili garancija banke,
v) pozivno pismo,
g) dokaz o organizovanom putovanju ili uplaćenom smještaju,
d) posjedovanje drugih sredstava,
đ) radna dozvola.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
tel. +387 (0) 51 338 485
www.mup.vladars.net
Uprava carina Republike Srpske
Dr.Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
tel. +387 (0) 51 301 290

Podijeli