Vozom

Razgranata mreža železničkog saobraćaja povezuje Sarajevo a samim tim i Sokolac sa svim krajevima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evrope, dnevnim i noćnim vozovima.

Željeznička stanica “Sarajevo“, udaljena je 47 KM od Sokoca. Sve informacije o polascima i dolascima vozova možete dobiti na tel. +387 (0) 33 655 330 ili na adresi www.zfbh.ba.

Željeznice Republike Srpske, tel. +387 (0) 51 301 229, www.zrs-rs.com
Željeznice Federacije BiH, tel. + 387 (0) 33 657 313, www.zfbh.ba

Prevoz od željezničke stanice do Sokoca