U vremenskom periodu od 01.02. do 31.10.2018., Turistička organizacija opštine Sokolac, realizovala je projekat pod nazivom: „Glasinac – na raskrsnici kultura“. Projekat je finansiran od strane Ministarstva civilnih poslova BiH, u vrijednosti od 10.000 konvertibilnih maraka. Glavni cilj projekta je afirmacija turizma opštine Sokolac kroz revitalizaciju arheološke kulturne baštine.

Za potrebe terenskih arheoloških istraživanja formiran je stručni projektni tim, na čelu sa višim kustosom arheologom Aleksandrom Jašarevićem, koji je definisao ciljeve ovogodišnje istraživačke kampanje. Arheološka istraživanja izvršena su na centralnom platou lokaliteta Crkvina. Ukupno su istražene dvije arheološke sonde i otkriveno je ukupno pet pokojnika sa prilozima i očuvanom drvenom arhitekturom. Osteološki nalazi nisu ujednačeno sačuvani. Saradnik u arheološkim istraživanjima bila je kustos arheolog Snježana Antić iz Muzeja Semberije.

– Arheološka istraživanja na površini od 25 m² obuhvatila su prostor na centralnom platou Crkvina u Bjelosavljevićima na kojem je formirana srednjovjekovna nekropola pod stećcima uz srednjovjekovnu crkvu. Arheološki materijal zajedno sa osteološkim nalazima privremeno će biti smješten u depo arheološkog odjeljenja Muzeja u Doboju na dalju obradu i čuvanje, naveo je Jašarević.

Srednjovjekovna nekropola Crkvina u Bjelosavljevićima uz pomoć arheoloških istraživanja postaće turistički potencijal regije

U sklopu druge aktivnosi vršeni su konzervatorski radovi monumentalne forme stećaka u zapadnom dijelu nekropole. Izvršene su pripremne radnje za konzervaciju, nivelisanje terena i skidanje organoskog materijala sa stećaka mehaničkim putem. U toku ove aktivnosti uspješno je izvršena konzervacija dva stećka. Cilj bioloških istraživanja bila je determinacija mikroflore na stećcima te ispitivanje učinkovitosti biocidnih sredstava. Praćenje biološke rasprostranjenosti i identifikacija mikroflore važni su zbog planiranja konzervatorsko restauratorskog zahvata, izbjegavanja mogućih nepoželjnih fizikalno-hemijskih promjena na tretiranim objektima, ali i održavanja ekološke ravnoteže lokaliteta.

„Arheološke aktivnosti koje se sprovode već nekoliko godina na teritoriji opštine Sokolac, kao sastavne opštine Grada Istočno Sarajevo, stvorila su solidnu bazu arheološkog i antropološkog materijala za razmišljanje o formiranju zavičajne zbirke ili muzeja Grada Istočno Sarajevo. Obzirom da prostor Sarajevsko romanijske regije nema svoju lokalnu ustanovu koja brine o kulturnoj baštini, to bi bio odličan potez. Sve dalje aktivnosti imaće za cilj jaču afirmaciju ideje stvaranja takve ustanove i podizanja svijesti o zaštiti kulturne baštine s obzirom da se radi o jako bogatoj i kulturološki raznovrsnoj regiji“ – rekla je Brankica Bašić direktorica Turističke organizacije „Sokolac“.

– Srednjovjekovna nekropola Crkvina u Bjelosavljevićima jedna je od najbolje očuvanih i najvećih nekropola pod stećcima u Bosni i Hercegovini, koja sa manjim arheološkim istraživanjima i konzevatorskim radovima može postati potencijalna turistička destinacija, posebno ako se uzme u obzir njena lokacija u blizini magistralnog puta Sokolac – Rogatica, dodala je Brankica Bašić.

Autor: Svjetlana Rajić

Podijeli